Speciale Missie

OPLEIDINGSHOTEL

Wij willen met alle onze kracht strijden tegen de nachtmerrie van de “Neet”* jongeren en wij hebben u, gasten, nodig om ons te helpen met onze missie: Jongeren trainen voor een carrière in de hotellerie...

De werkloosheid in Europa bereikte een onaanvaardbaar niveau en jongeren hebben meer moeite met het vinden van een baan. Om die reden zetten wij ons elk jaar in om 115 jongeren uit de buurt op te leiden. Wij zijn hier om hen de praktische kennis van het vak te leren kennen en ook om hen te helpen werk te vinden nadat ze hun tijd hebben opgeofferd om U bedienen.

Ons hotel verwelkomt het hele jaar door stagiaires die zullen worden opgeleid om te kunnen integreren in de hotel industrie. Wij werken met ons lokale trainingscentrum. Zij richten zich op het onderwijzen van de theorie en wij richten ons op de praktijk, alles terwijl we de stagiaires begeleiden, motiveren, adviseren en, het belangrijkste van alles, proberen hen passie bij te brengen voor de hotellerie.

Ons belangrijkste doel is dat zij een baan vinden, nadat hun opleiding is afgerond, gebruikmakend van ons netwerk en onze referenties. Wij nemen dit deel van onze missie zeer serieus en geloven hier in!

* NEET ‐‐> “Not in Education, Employment or Training.” Jongeren die geen opleiding, baan of training hebben.

BELVUE : BIEN PLUS qu’un HÔTEL BELVUE : BIEN PLUS qu’un HÔTEL BELVUE : BIEN PLUS qu’un HÔTEL

Bewustwording van het milieu

De wereld om ons heen verandert en het is cruciaal om zorg te dragen voor het milieu en te investeren in jongeren en lokale projecten. Wij willen innoveren en bewijzen dat alles mogelijk is. Door de lanceren van dit project hebben wij er voor gekozen om actief deel te nemen aan de lokale economie. Het hotel zal de buurt inkomen, meer bedrijfsleven en een stroom van toeristen opleveren. Dit project dient als een voorbeeld voor groen bouwen en in het bijzonder voor hotels die grootverbruikers van energie zijn! Wij leggen de nadruk op het verspreiden van dit groene bericht naar onze gasten, bezoekers en uiteraard ook onze medewerkers. Met de opleiding van jongeren zullen wij, hopelijk, een springplank vormen voor gemotiveerde jongeren die vandaag de dag moeite hebben met het vinden van een baan. Wij zijn trots dat we onderdeel uit maken van dit prachtige en gewaagde project en zullen alles doen wat in onze macht ligt om dit project niet alleen te beginnen, maar ook te laten slagen!

BELVUE : BIEN PLUS qu’un HÔTEL BELVUE : BIEN PLUS qu’un HÔTEL BELVUE : BIEN PLUS qu’un HÔTEL

In de buurt van het hotel

Temp image

Brussels Comic Book Museum

Fontainasplein 8

2.0 km from the hotel

Reserveringen

Kanal Museum Brussels Pompidou
Kanal Museum Brussels Pompidou
Visit Brussels
Visit Brussels All you need
to know
99 reasons
to visit
Belgium
Last museum
in Town

Next Door
Beheerd door Hotelligen Inc.
Revitalisation Urbaine
Revitalisation Urbaine
Commune de Molenbeek
Commune de Molenbeek
Politique des grandes Villes
Politique des grandes Villes
Politique des grandes Villes
Politique des grandes Villes
Reservering